Rangos kitüntetéssel ismeri el a Református Egyház Dr Czira Szabolcs polgármester munkáját

Rácz Péter, a Nagykőrösi Református Egyházközség főgondnoka az augusztus 29-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen kért szót és elmondta: "A köszönet szavait szeretném tolmácsolni a Nagykőrösi Református Egyházközség részéről, nemcsak ezzel a döntéssel, hanem az egész elmúlt ciklussal kapcsolatban.

 

Úgy gondolom, hogy illő és méltányos az önkormányzati ciklus végén megemlékezni és megköszönni azt a segítő közreműködést és támogatást, amiben Egyházközségünk az általunk fenntartott intézményeink, valamint szolgálat részesült Nagykőrös város Képviselő-testületétől, dr. Czira Szabolcs polgármester úr vezetésével. A legfontosabb, immár 4 éve saját óvodánk lehet, így az országban szinte egyedülálló módon, városunkban a református oktatás-nevelés kisgyermekkortól az egyetemig elérhető. Az Önkormányzat és a polgármester személyes közreműködése nélkül ez nem lett volna lehetséges. Minden temetőfenntartással kapcsolatos kérésünk meghallgatásra talált, így önkormányzati támogatással épülhettek utak és lett gyönyörű kerítés. Önkormányzati támogatással újult meg a Losonczy utca 1. szám alatti úgynevezett Dezső Kázmér-ház homlokzata, a Szolnoki utca 2. szám alatti gyülekezeti ház homlokzata, kaptunk új járdát a templomkerttől a Sziget utcáig. Megújulhatott az általános iskolánk Hősök téri épületének homlokzata és most pozitív döntés született a Kecskeméti úti épülettel kapcsolatban is. Köszönjük!

 

Köszönjük, hogy megszámlálhatatlanul sok tanulónk kapott Kiváló Diák elismerést, sportolást, tanulmányt segítő ösztöndíjat és támogatást, hogy iskolásaink táboroztatásához, gimnáziumunk pedagógiai céljaihoz, annak eléréséhez is sokszor hozzájárultak. Köszönjük, hogy a Hősök tere református szimbólumokkal gazdagodott és hálásak vagyunk az Arany Emlékév közös ünnepléséért. Örömteli érzés volt megtapasztalni, hogy a Képviselő-testület többször teljes egységben, vita nélkül támogatta szolgálatunkat, ügyeinket. Illessen mindenkit köszönet.

 

Isten áldja a búcsúzó testületet és kívánunk a városnak és egyházunknak a jövőre nézve is hasonló és eredményes vezetést. Dr. Czira Szabolcs polgármester úr segítő és támogató tevékenységét az egyházközség SOLI DEO GLORIA DÍJJAL kívánja elismerni, melyet szeptember 8-án a Károli Gáspár Református Egyetem ünnepélyes tanévnyitóján adnunk át a Nagykőrösi Református Templomban. Isten áldja Nagykőröst! Soli Deo Gloria" - fogalmazott Rácz Péter főgondnok.

 

Az Önkormányzati Hírek Szerkesztőbizottsága szívből gratulál dr. Czira Szabolcs polgármesternek, hogy a Nagykőrösi Református Egyházközség SOLI DEO GLORIA DÍJJAL ismeri el munkáját!

 

Forrás: Önkormányzati Hírek facebook oldala, Horváth Tibor