Ovisok a rendőrkapitányságon

A nagykőrösi Arany János Református Óvoda nagycsoportosai tettek látogatást 2018. október 4-én a helyi rendőrkapitányság épületében. A program a kapitányság udvarán kezdődött, ahol a gyerekek Móricz Gergő r. főtörzsőrmester helyszínelő és balesetvizsgálótól a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól kaptak tájékoztatást, valamint egy szolgálati gépjárműbe is beszállhattak, megtapasztalhatták a megkülönböztető fény –és hangjelző berendezések működését.

Ezután Holló Gábor c.r. őrnagy, a Rendészeti Alosztály vezetője az épületben vezette körbe a látogatókat, ennek során ismertette a rendőrség tevékenységi körét és a különböző szakágak feladatait. 

 

Végül az épület tanácstermében Tóth-Nyikos Emese c.r. törzszászlós, bűnmegelőzési előadó tartott előadást a gyerekeknek az idegenekhez való hozzáállásról, az otthoni és a nagy tömegben -például bevásárlás során- való viselkedés helyes szabályairól, a saját, és mások testi épségére való odafigyelésről, valamint tulajdonaik védelméről. Nagy élményt jelentett a kicsiknek az is, hogy felpróbálhatták az egyenruhát, és kézbe vehettek egy bilincset vagy gumibotot is. A gyerekek aktívan bekapcsolódtak az előadásba, a program végén játékos feladatlapokat és egy-egy kis hátizsákot kaptak ajándékba.