„Egy kis figyelem”- A jelzőrendszer akár életet is menthet

Február 26-án Nagykőrösön került sor az úgynevezett éves- és jelzőrendszeri konferenciára, ahol a szakma tanácskozott a témában a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán. Remek előadásokat hallhattak a jelenlévők, akik mindegyike azon dolgozik, hogy bajbajutott embertársainknak a lehető legnagyobb és legmagasabb szintű segítséget legyenek képesek nyújtani, még pedig időben.

 

 

A rendezvényt a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata szervezte a helyi jelzőrendszeri tagok számára. Az éves esemény megrendezése egyben jogszabályi kötelezettség is, a jelzőrendszer hatékonyabb működtetése érdekében..

 

 

A rendezvényt jelentős számú érdeklődés övezte, a jelzőrendszeri tagok nagy számban képviseltették magukat. A tanácskozáson az értékelő beszámolók közzétételét követően lehetőség volt párbeszédes formában a jelzőrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatására is.

 

 

A konferencián áttekintésre került a jelzőrendszer működése, a jelenlévők számos témában érdekes előadásokat hallgathattak meg, mivel az előadók több szakterületet képviseltek (szociális terület, rendőrség, óvoda, iskola, védőnők stb.). Mindannyian kiemelték az együttműködés fontosságát és a jó kommunikációt, ami elengedhetetlen a jelzőrendszer hatékony működtetéséhez.

LV/NHSZK

 

 

 

 

 

A rendezvény előadói a következők voltak:

 1. A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ működésének bemutatása

Előadó: Bugya László - intézményvezető

 1. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat gyakorlati tapasztalatai, észrevételei, javaslatai a 2018-as jelzőrendszeri tevékenységgel kapcsolatban

Előadó: Fehér-Deákné Horváth Csilla – Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője, jelzőrendszeri felelőse

 1. A Nagykőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ bemutatása a jelzőrendszerben betöltött szerepe alapján

Előadó: Bognár Attila – a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szakmai vezetője

 1. A járási gyámhivatal és a jelzőrendszer közötti kapcsolat

Előadó: Pénzesné Bársony Andrea – gyámügyi szakügyintéző

 1. A 2018-as jelzőrendszeri tevékenység bemutatása Nagykőrösön

Előadó: Mártonné Székács Tímea – a Városi Bölcsőde szakmai vezetője

 1. A hozzátartozók közötti erőszak – Különleges bánásmód a büntetőeljárásban

Előadó: Nagykőrösi Rendőrkapitányság képviselője

 

 

 

 1. A Dózsa György Kollégium Nagykőrösi Tagintézményének szerepe Nagykőrös Város jelzőrendszerében

Előadó: Nagyné Czakó Ilona – Dózsa György Kollégium Nagykőrösi Tagintézményének vezetője

 1. Összefogás ereje

Előadó: Benéné Papp Gabriella – Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógiai asszisztense

 1. Az óvodai jelőrendszer működése a számok tükrében

Előadó: Pálfi-Pál Tünde – a Nagykőrösi Városi Óvoda intézményvezető helyettese

 

 

 

 1.  A kórházi szociális munka bemutatása a jelzőrendszer oldaláról

 Előadó: Vidéki Attiláné – a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórház kórházi szociális munkása

 1.  2018. évi tájékoztató a területi védőnők gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységéről Nagykőrös Járás vonatkozásában

 Előadó: Tényi Renáta – járási vezető védőnő

 1.  Pártfogó felügyelet 2018-as éve számokban

 Előadó: Vantova Csaba – pártfogó felügyelő

 1. A tanácskozáson az évértékelő beszámolók közzétételét követően lehetőség lesz párbeszédes formában a jelzőrendszer működésével kapcsolatos tapasztalatok megvitatására eseteken keresztül.

 

A konferencia moderátora Pomozi Dóra a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítője volt.

 

Címke: