A Katolikus Templom tornyának és a Gyülekezi Ház épületének felújítását támogathatja a Város

Nagykőrös Város Önkormányzat Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsága a múlt héten tárgyalta és véleményezte, elfogadta azt a határozati javaslatot, melyet Tényi András főépítész készített, és amely két egyházi tulajdonú épület felújítását támogatja. A végső döntést a Képviselő- testület hozza meg szeptember 27-i ülésén.

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az egyediséggel rendelkező településképünket meghatározó értékeink megóvása érdekében hirdette meg az épített örökség védelmére adható 2018. évi II. pályázatot. Határidőre két pályázat érkezett be. A Nagykőrösi Református Egyházközség a Nagykőrös, Szolnoki út 2., (Gyülekezeti ház) felújítására kért önkormányzati támogatást. Az épület helyi védelemmel rendelkezik, országosan védett műemléki környezetben található. A pályázatnak köszönhetően a főépület közterület és a templomkert felöli lábazati és vakolt falfelületek javítása festése, bádogos szerkezetek készítése, kerítés és kapuzatok javítása, csiszolása, mázolása valósulhat meg.

 

A Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia Nagykőrös, Szabadság tér 3. (Katolikus templom) egyedi országos műemléki védelemmel rendelkezik, műemléki környezetben található, és a településképet is meghatározó jellegű. A pályázatból a templom épület cserép fedésének javítása, pótlása, új hófogók elhelyezése, az ereszcsatornák takarítása valósulhat meg. A toronysisakon található faszerkezetű ablakok cseréje is megtörténhet. Mindkét épület önkormányzati segítséggel történő felújítását támogatta a szakbizottság. Amennyiben a Képviselő- testület is úgy dönt, mindkét egyház 990.000 ezer forintot kaphat a feladatok elvégzésére.

LV